Diamentowa Sól, teksty z lipca 2013 roku

2 teksty z lip­ca 2013 ro­ku – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Kiedy jes­teś szczęśli­wy, da­jesz szczęście in­nym, ob­darzasz uśmie­chem, życzli­wością, a każdy spot­ka­ny na two­jej drodze człowiek to przyjaciel. 

myśl
zebrała 159 fiszek • 28 lipca 2013, 20:35

Słabe stro­ny człowieka prze­kar­tkuj, resztę czy­taj z umiłowaniem. 

myśl
zebrała 171 fiszek • 8 lipca 2013, 20:46
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność