Diamentowa Sól, teksty z listopada 2013 roku

1 tekst z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Często za­tapiamy smut­ki tam, gdzie chce­my, żeby wypłynęły. 

myśl
zebrała 174 fiszki • 30 listopada 2013, 13:45
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność