Diamentowa Sól, teksty z lutego 2014 roku

1 tekst z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Mądre­mu to i życia nie wys­tar­czy. Głupi gu­bi go w nadmiarze. 

aforyzm
zebrał 155 fiszek • 11 lutego 2014, 15:36
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność