Diamentowa Sól, strona 2

12 tekstów – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

Żeby mówić, trze­ba zna­leźć słuchacza. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 8 maja 2013, 13:05

Ni­komu nie może być przy­jem­nie, kiedy zos­ta­je zmuszo­ny do po­zor­nej niekonsekwencji. 

myśl
zebrała 74 fiszki • 7 maja 2013, 13:56
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność