Diamentowa Sól, ulubione teksty

9496 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Nielot

dawni
dalecy
wspo­minam was raz ostatni

bo już pra­wie jes­tem człowiek
z blas­ku księżyca
z komet
meteorów

śmierć się wy­pasa na grobach
drze­wa w mych og­ro­dach ob­darła
z liści i kwiatów

lecz ja ser­ce otwieram
i idę
do­nikąd da­lej

do ciała wiążąc nadziei żagle

bo dusza
to anioł w człowieku

nieskrzydlaty 

wiersz • wczoraj, 09:17

tylko na chwilę ...

wróć
jak za daw­nych dni
otwórz drzwi
siądź przy stole
na­pij się kawy
niech te ściany
nie znają tyl­ko pustki

wróć
przy­tul się
cicho ja wtedy
w stru­gach deszczu
gdy tyl­ko dla nas
zabłysnęło słońce

wróć
by zab­rać mą duszę
tam gdzie jesteś
ma jedyna
mo­je kochanie 

wiersz • 26 lutego 2018, 23:03

Pra­wo i le­wo w jed­nym było ciele, je­den chciał wszys­tko, dru­gi niewiele. Złe złego początki i skończyło się wszys­tko, gdy le­wa z prawą, a pra­wa z lewą wokół drze­wa spot­ka­nie miały to­warzys­kie.

Mo­rał z te­go pros­ty i raczej dob­rze zna­ny, jak chcesz się po­pisy­wać, to cho­ciaż za kółkiem nie szalej. 

myśl • 18 lutego 2018, 20:28

Szczęśli­wy umysł w zmęczo­nym ciele. Nie myśl, działaj - osiągniesz wiele. 

aforyzm • 10 lutego 2018, 21:04

Gdy cza­sami dos­ta­je to o co proszę, ro­zumiem jak niewiele znaczą naj­większe marze­nia, gdy nie mogę się ni­mi podzielić z najbliższymi. 

myśl • 9 lutego 2018, 22:49

żywot

w strach przyobleczony
ko­lej­ny krok niepewny
pi­janym wzro­kiem błądzisz
w poświacie latarni
ko­lej­ny dzień umknął
niep­rzeżytych chwil

za ro­giem czai się bestia
cichym łka­niem wabi

w skle­powym wózku
kil­ka ochłapów dobytku
wczo­raj­sze­go życia pamiątki
już nie pa­miętasz czyjego
niena­pisa­ne kartki
życia nieistotnego 

wiersz • 2 lutego 2018, 11:49

Souviens-toi

bez miłości się umiera
jak z głodu

lecz oj­ciec mój
jeszcze nie zdjął po to­bie żałoby
i wciąż no­si w so­bie
ser­ce naz­naczo­ne blizną

światłom gwiazd ka­zał zgasnąć
bo ta boleść
po­dob­na się stała
do niena­wiści

mówił
żeś na­wet po śmieci
piękna była
jak anioł

a duch twój - biała me­wa

która do nieba nie do­leci
jeśli­bym kiedyś za­pom­niał

do­gasające oczy swej mat­ki

pat­rzące na syna 

wiersz • 30 stycznia 2018, 10:17

Zachwiałem ser­cem nad prze­paści krawędzią, spoj­rzałem w ot­chłań i oczy me struchlały.
Byt zza krawędzi uj­rzaw­szy ser­ce, przyszedł doń i nie od­szedł już więcej. 

aforyzm • 27 stycznia 2018, 19:12

Światełko w oknie

w ok­nach moich są no­ce bezsenne
i gwiez­dne zegary
gasnących słońc

aż po swe serce
po dno źrenicy
oczy za­nurzam w cichość
i w dal
by sięgnąć po­za ten kres

bo skądże przybędziesz
jeśli nie z pa­mięci mojej
pop­rzez szum kwitnących traw
głosem
in­nym niż płacz

ciała przeis­toczo­ne w duchy
skrzy­deł dostają
ulatują

nie­chaj więc te­go światła
które za­palam nad tęsknot pomroką
wicher za­niesie wam choć pył 

wiersz • 27 stycznia 2018, 10:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel