Diamentowa Sól, ulubione teksty

9563 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Uważam, że son­daże wy­bor­cze po­win­ny zos­tać całko­wicie za­kaza­ne. Su­gero­wanie li­dera, czy dwóch spra­wia, że działa in­styn­kt stad­ny i za­miast na swoich, głosu­jemy by­le nie na ,, tam­tych ". 

myśl • wczoraj, 14:43

Wys­tar­czy. Cza­sami spoj­rzeć w oczy między wierszami 

myśl • 18 września 2018, 19:50

Duch I Kwiat.

Zos­taw mnie
tak, abym nig­dy nie wiedział
że jes­tem sam

zaśnij
za­raz po mnie
nig­dy przed
obudź mnie

Chcę być jak kwiat
co o brzas­ku nie wie
że już czas
mężczyz­na może być jak kwiat...?

Chcę być jak kwiat
co o zmie­rzchu nie wie
że [...] — czytaj całość

wiersz • 16 września 2018, 20:07

Pra­ca mo­tywu­je do lenistwa. 

aforyzm • 14 września 2018, 18:46

To Jest Tytuł.

Kamieniu
two­ja wina
żeś głazem się stał

Ka­zali ci wie­rzyć w pro­mień deszczu
co na­wilży twar­de ciało
w kroplę słońca
co spa­li do cna

Pochwal się
nie widziałeś w życiu spa­lone­go kamienia
lecz co ka­mień widzieć może?

Kiełkujące ziar­nko trawy
łanię, co os­ku­bie ją z apetytem
lwa...

Ale głaz
nicze­go bać się nie musi.

I żyć też
nie musi. 

wiersz • 27 sierpnia 2018, 10:41

Banalny Tytuł Z Kropką.

Nie zos­tanę już
bohaterem
tak jak chciałem tego
w pop­rzed­nich wcieleniach
dziś nie da się
i żeby tak nig­dy się nie dało...

Choć... po co żyć?
Dla sztuki
sztu­ka się kończy
życie przeminie
za­pomną wszyscy
nie będzie miał kto pamiętać

W słowach tych
i he­roizm mi­ja się z celem
i ho­nor- błaha rzecz
i by­leby żyć jak najdłużej!
i drwić. 

wiersz • 24 sierpnia 2018, 07:40

Adagio

może jeszcze kiedyś ogród mój ozdobi
wiatr który kwiatom
zer­wał barwę oraz woń

bo gdzie pta­ki chóra­mi psalmują
jest noc
a da­no jej wskrzeszać tych
co wierzą

w prze­pych aniel­skich pióropuszy

lecz skrzydłom - za cias­no
bo człowiek is­tnieje
od atomu
do Boga

i na­wet pus­tka po wiel­kiej tęskno­cie
zgiełkiem się zapełni

gdy wszys­tkie ścichłe głosy
daw­no zapomnianej
każą ożyć pieśni 

wiersz • 19 sierpnia 2018, 17:17

Uważaj, po kil­ku wie­czo­rach z te­lewizją może oka­zać się, że tyl­ko dob­ra­noc­ki mają ja­kiś morał. 

myśl • 19 sierpnia 2018, 09:27

Mgła nad łąką ra­no, jak wspom­nienie la­ta. De­likat­nie otu­liw­szy w słońcu się rozpływa. 

myśl • 17 sierpnia 2018, 23:05
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kedar