Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 100

2676 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Anioły upa­dają lecz ich skrzydła nig­dy nie za­pomi­nają jak się lata.

Odtwórz  

myśl • 22 października 2014, 19:11

Nad racją można po­mil­czeć, by w spo­koju skonsumować.

znalezione. 

myśl • 21 października 2014, 19:07

Wolność

By­wa, że wol­ność wiąże się z egoizmem.
Eta­py życia kłócą się z
al­truiz­mem.

Człowiek sam w so­bie znaj­du­je lek­kość bytu.
Zmysł słuchu tra­ci, nie od­biera dźwięku krzyku.

Żyje swo­bod­nie, kaj­da­ny mi nie ciążą,
lecz jes­tem tyl­ko jed­nym z tych, którzy błądzą.

Wol­ność to wybór,
co jak owoc dojrzewa,
bez­tros­ka jak łania co po le­sie biega...

Wol­ność to ja, sa­mot­nie leżący w mroku.
Ce­la to Ty, nie spróbu­je Twe­go soku. 

wiersz • 20 października 2014, 23:18

Gry­zie to, co od środ­ka zżera. 

myśl • 20 października 2014, 22:25

Zat­rzy­mać mu­zykę w ser­cu i posłuchać jej bicia.

Odtwórz  

myśl • 19 października 2014, 15:57

Po­pełniłam życie, os­tatni z błędów. 

myśl • 18 października 2014, 18:31

Kim jes­tem pytasz...
...cza­sem tyl­ko ciszą
dźwięk swój unoszę
w roz­kosze życia.

z se­rii... Kim jestem. 

myśl • 17 października 2014, 21:13

Pot­ra­fią do­piec mający formy.

ser­ce jak z blachy... 

myśl • 16 października 2014, 22:09

Na skro­ni za­led­wie od­dech przy­pomi­na o tęskno­cie i styk opuszków na pal­cach, do nikogo. 

myśl • 16 października 2014, 21:17

I ciągle śpię w obojętności, od­poczy­wając od życia... 

myśl • 14 października 2014, 22:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort