Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 100

2615 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Zos­ta­wiam siebie w ser­cu, niech bi­je dla innych. 

myśl • 20 sierpnia 2014, 23:49

Wszys­tko jest dla ludzi tyl­ko ludzie nie dla siebie. 

myśl • 18 sierpnia 2014, 22:13

Niejas­no się wy­rażamy, gdy ciemno...

Na­miętność.  

myśl • 18 sierpnia 2014, 17:35

W bez­chmur­ne niebo gwiaździs­ty fir­ma­ment tłumaczy mi, że naj­piękniej­sze jest na­tural­ne piękno. 

myśl • 17 sierpnia 2014, 22:28

Od­bi­jające się światło uśmie­chu z cza­sem płynie dalej. 

myśl • 17 sierpnia 2014, 11:57

Dziękuję

złama­nym skrzydłem
unosisz

na lep­sze wscho­dy mo­jego dnia

mało dziękuję
Ty na­dal wiele robisz,
Aniele Stróżu 

wiersz • 16 sierpnia 2014, 21:16

Otu­lić się wspom­nieniem i śnić wie­cznie...

wygrzebane. 

myśl • 15 sierpnia 2014, 19:35

To, co pierwsze

nie­rzeczy­wis­tym muśnięciem
od ra­zu nam bliżej
pamiętam
sma­ku nie za­pomi­na nawet
kto nie czuje

drżenie warg zwilżonych
chwil po­między nami

od te­go zaczynamy... 

wiersz • 15 sierpnia 2014, 13:26

Jeśli lep­sze jut­ro już było to czy to czas na gor­sze dziś... 

myśl • 13 sierpnia 2014, 21:02

Można się nieźle spi­sać, będąc bez wkładu. 

myśl • 12 sierpnia 2014, 18:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort