Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 100

2644 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Trud­no pat­rzeć na siebie przez siebie. 

myśl • 25 września 2014, 14:52

Jeszcze jej ciepło mus­ka me ciało, choć od tej no­cy księżyc wiele ra­zy szep­tał: dobranoc. 

myśl • 24 września 2014, 22:31

Nie do­ceniając siebie, wciąż jes­teśmy na sprzedaż. 

myśl • 24 września 2014, 17:31

Cza­sem jes­teś tyl­ko bi­ciem me­go ser­ca, życie. 

myśl • 22 września 2014, 20:35

Czas...

Wy­biorę się na bal
gdy na­dej­dzie czas
z marzeń suk­nie założę
jak noc zwiewną.

Wal­ca zatańczę
pod ręką z życiem
by nie po­mylić kroku
lek­cje brałam ze śmiercią.

W blas­ku maski
jak ze snów snutej
poszu­kam ludzi
od­bi­tych w spojrzeniach.

Gdy godzi­na wybiję
już nie os­tatnia
na­dej­dzie czas
by ba­wić się dalej.

...na życie. 

wiersz • 19 września 2014, 23:23

Po­kochałam nas życie...
...za­kocha­nych w ludzkiej egzystencji. 

myśl • 15 września 2014, 23:15

Cza­sem chciałoby się wrócić, lecz nie ma skąd. 

myśl • 14 września 2014, 00:01

Uciekamy z czasem

Po­zos­ta­wię dla siebie
je­sien­ne ko­lory, nastroje

się może w porę
o ile spoj­rzę w swe oczy, policzki

mam czer­wo­ne jak ze wstydu
bo lus­ter szu­kam od no­cy, do świtu

za blisko.

Umką dni kolejne.
Je­sień za rok też będzie... 

wiersz • 13 września 2014, 15:13

Z pamiętnika układanej przez życie.

Zno­wu to ro­bię. Układam swe życie według porządku. Ko­lej­ne frag­menty układan­ki tra­fiają na swo­je miej­sce. To nie tak, że przed­tem go nie miały tyl­ko nie stały na tym właści­wym, choć wciąż są [...] — czytaj całość

dziennik • 13 września 2014, 00:01

Zszy­ta na miarę włas­ne­go życia. 

myśl • 12 września 2014, 18:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort