Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 2

2659 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Z prze­myśleń 2,5 latka.

Mój dom jest w moim domku. 

myśl • 24 sierpnia 2018, 16:38

Cza­sem mu­simy siebie odpuścić, by in­nych się przytrzymać. 

myśl • 18 sierpnia 2018, 15:04

Słodka kawa.

Z kawą mi nie w smak,
gdy w świet­le poranka
wstaję wraz z życiem,
łóżko nie budzi się.

Z życiem mi nie w smak,
gdy ka­wa gorzka,
cu­kier roz­puszcza
się w czyichś ustach.

Z cuk­rem mi nie w smak,
gdy słod­ko się wypowiada
do­lewając słowną wodę,
wy­raz nie przet­ra­wia się. 

wiersz • 13 sierpnia 2018, 17:17

Człowiek myśli, że żyję, a je­dynie żyję myślą.

egzys­ten­cji wyraz. 

myśl • 13 sierpnia 2018, 17:08

* * *

Stra­ciłam coś
po­między nami
głucha cisza,
nie wy­raz zos­tał.

Stra­ciłam coś
jak­by część
siebie w środku
sza­leję burza.

Stra­ciłam coś
z tęskno­ty łza
rzeźbi blizny,
krwa­we są rany.

Stra­ciłam coś
to ni­by nie ja,
a jed­nak pustka
od­bi­ja dźwięk. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 19:41

Roz­la­ne mle­ko, choć wy­tar­te, wciąż wsiąka w życie. 

myśl • 21 lipca 2018, 20:47

Oszczędza­my na życiu, by śmier­ci zapłacić na czas.

iro­nia bytu. 

myśl • 17 lipca 2018, 09:04

To co się dzieje te­raz w moim życiu można przyrównać do burzy, w której każdy piorun jest ce­lowa­ny we mnie. I za każdym ra­zem trafia. 

myśl • 15 lipca 2018, 22:11

Noc melancholii

Łykam sa­mot­ność za­topiony w noc­nej ciszy,
Cza­sami brak cza­su, by się swiatem zachwycic.
Często się gu­bię w za­wiłościach codzienności,
Pot­rze­buje od­dechu... Bra­kuje miłości.

Me ser­ce się du­si w dusznych ar­te­riach miejskich.
Niekiedy chciałbym wrócić do tych dróżek wiejskich...
Do tych lasów zielo­nych, do spot­kań z naturą,
Leżenia na tra­wie, gna­nia chmu­ry za chmurą. 

wiersz • 9 lipca 2018, 12:41

Trze­ba iść przez życie ze słoneczna po­godą, zos­ta­wiając chmu­ry w cieniu nas. 

myśl • 8 lipca 2018, 17:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort