Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 3

2644 teksty zna­jomych Użyt­kowników.

Z pamiętnika wciąż niedorosłej.

Człowiek myśli, że już dorósł, a tu proszą cię o dowód.

Na wi­no zaw­sze jest się za młodym.

Roz­dział 26, stro­na 6, wers 28 

dziennik • 22 maja 2018, 21:09

Życie jest dro­gie, a ludzie wciąż tani. 

myśl • 15 maja 2018, 21:22

Mierząc się z życiem, od­liczam się na czas. 

myśl • 13 maja 2018, 09:39

Bu­jamy się wśród wspom­nień, których nie zat­rzy­mał czas. 

myśl • 7 maja 2018, 22:56

* * *

Wczy­tując się w nas
po­między kartkami,
wciąż za­ginam ro­gi.

Wpi­sując się w nas,
pop­la­miony­mi palcami
uzu­pełniam wspomnienia.

Wsłuchując się w nas
me­lodią ko­lejną gram
wśród bijących serc.

Wczu­wając się w nas
wy­razem włas­nych ust
piszę miłości historię. 

wiersz • 5 maja 2018, 22:20

Świat upadł nie pod­nosząc się z kolan. 

myśl • 2 maja 2018, 20:20

* * *

Słowem nie wspomnę,
gdy wy­raz za­mil­knie
wśród życia ciszy.

Wy­razu nie napiszę
z we­ny braku,
gdzieś za­gubiła się.

Życia nie przeżyję
w złud­nej nadziei,
która umiera wciąż.

Siebie nie porzucę,
choć głuche są myśli
widzą się we mnie. 

wiersz • 29 kwietnia 2018, 23:54

To nic, że aż tak...

Czy czu­jesz jeszcze po­zos­tałości ze mnie?
Po­wiedz mi, jak zmienić to, co przeżywam?

Zbyt dużo os­tatnio za­haczyło się wrażeń. Po­woli za­miera we mnie to, co kiedyś roz­kosznie pul­so­wało w ser­cu. To ta­ki stan, mój [...] — czytaj całość

dziennik • 29 kwietnia 2018, 22:42

I często za Tobą tęsknię łzą wpi­sując się w serce. 

myśl • 19 kwietnia 2018, 21:44

Fo­tog­ra­fie są jak chwi­le, które pragną żyć. 

myśl • 19 kwietnia 2018, 09:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort