Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 3

2676 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Ma­my złe dni, złe no­ce, złe życia ale chwi­le... Chwi­le są dobre. 

myśl • 2 października 2018, 19:32

wystarczy

Nie wszys­tko ser­ce, co czerwone.

uli­ce opustoszały
na­wet mgłę ogarnęła sza­rość
w po­wiet­rzu za­pach ruiny
- ser­ce mi się rozleciało

nie trze­ba mówić że deszcz
na­wet la­tar­nie widziały
cicho świecą znużeniem
- czas mi wy­leczy rany

mrok za­wisnął nad mias­tem
na­wet nie ma księżyca
gdzieś pies w od­da­li szczeka
- szko­da mi było życia

ra­no będzie jaśniej­sze
na­wet wsta­nie le­niwe słońce
obudzą się wasze nadzieje
- żeg­nam więc
- odchodzę 

wiersz • 2 października 2018, 14:56

Sta­ram się z tym żyć, lecz umierać nie potrafię. 

myśl • 24 września 2018, 19:08

konwalia

mo­wili mi że ta­kie łzy
to tyl­ko ze szczęścia
nie chciałam więc py­tać
jak wygląda smutek

czys­te jak płótno
a jed­nak brudną pa­mięcią nie sięgam
od kiedy miłość umiera ostatnia
nig­dy nie byłam pierwsza

kon­wa­lie przekwitły
te­raz już nic na ser­ce nie działa
za­pach pew­nych osób
w oczy szczy­pie rosą

i znów wśród ludzi idę
całkiem sama 

wiersz • 23 września 2018, 18:52

Nie goimy ran, zas­kle­piamy je wśród wspomnień.

ku pamięci. 

myśl • 9 września 2018, 18:03

Łat­wiej wkraść się w in­nych od­dając przy tym siebie. 

myśl • 30 sierpnia 2018, 14:28

Po­między liśćmi prześwi­tuje już je­sień, choć w ser­cu wciąż śmieje się lato. 

myśl • 28 sierpnia 2018, 12:54

Z prze­myśleń 2,5 latka.

Mój dom jest w moim domku. 

myśl • 24 sierpnia 2018, 16:38

Cza­sem mu­simy siebie odpuścić, by in­nych się przytrzymać. 

myśl • 18 sierpnia 2018, 15:04

Słodka kawa.

Z kawą mi nie w smak,
gdy w świet­le poranka
wstaję wraz z życiem,
łóżko nie budzi się.

Z życiem mi nie w smak,
gdy ka­wa gorzka,
cu­kier roz­puszcza
się w czyichś ustach.

Z cuk­rem mi nie w smak,
gdy słod­ko się wypowiada
do­lewając słowną wodę,
wy­raz nie przet­ra­wia się. 

wiersz • 13 sierpnia 2018, 17:17
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort