Diamentowa Sól, teksty znajomych, strona 5

2615 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Trze­ba się no­sić we włas­nych butach. 

myśl • 3 grudnia 2017, 21:10

Bądź mi ser­cem, przy­jacielu, które bi­je w każdy czas. 

myśl • 28 listopada 2017, 16:24

A na zewnątrz świat za­marznięty od środka. 

myśl • 21 listopada 2017, 23:12

Byłam każdym nig­dy, życie, w Twoim zawsze. 

myśl • 21 listopada 2017, 00:12

Sprze­daje­my siebie kosztem życia.

śmierć ma długi. 

myśl • 9 listopada 2017, 00:13

Nie jes­tem lampą, nie pa­suję do wystroju.

ludzkie wnętrza. 

myśl • 31 października 2017, 20:19

* * *

Dźwięk roz­paczy tka
tęskno­ty rozdział
wpi­sany w nas
roz­pa­la się znów.

Ogień roz­przes­trze­nia się
gna­ny przez wspomnienia
spa­lając się w cierpienie
na ob­rzeżach obojętności.

Po­piół jak malowany
roz­wiewa szczęścia wiatr
skry­wany pod niebem
pełne­go szkla­nych gwiazd. 

wiersz • 18 października 2017, 20:19

Spla­miłeś mi usta
cząstką goryczy,
śmierć spi­ja się sama. 

myśl • 17 października 2017, 18:39

Mówią na Twoim miej­scu, choć nikt na nim nie stanął.

hi­pok­ryzja słów. 

myśl • 3 października 2017, 20:42

Z życiem mi do twarzy, gdy ludzie bez wyrazu. 

myśl • 1 października 2017, 17:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort