Diamentowa Sól, teksty znajomych

2676 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Im więcej da­jesz, tym mniej zbierasz. 

myśl • wczoraj, 13:12

Gdy nie ma się lus­tra, pi­je się do innych.

win­ni ludzie. 

myśl • 14 stycznia 2019, 19:27

* * *

jak krop­le deszczu
skrap­lające się
w cza­sie smutku

jak na niebie gwiaz­dy
rozświet­lające drogę
przed na­mi pus­tki

jak pro­mienie słońca
cho­wając się za chmurami
zab­raknie w tym nas

jak na wietrze
wy­susza się łzy
ból nie mija 

wiersz • 11 stycznia 2019, 20:17

Nie kocha się na zawsze

Kochałaś  go za bar­dzo.
A miłość to ta­ki wiatr,
który zaw­sze wieje w swoją stronę.
Zbyt moc­no chciałaś.
A ser­ce pękło.
Za was dwo­je.

Po­zos­tały Ci tyl­ko no­ce,
w których nicze­go już [...] — czytaj całość

wiersz • 10 stycznia 2019, 14:09

***

Mu­zyka jest ciszą,
gdy myśli się kołyszą,
w us­tach ciągle czuć
wy­raz niepewności.

Dźwięki niosą w dal
roz­darte wspomnienia,
ze słów zniknął czar
zwodzący cierpienie.

Po­między palcami
wciąż spływa łza
krusząc się jak lód
z ta­my obojętności.

Życie jak­by z kłamstwa
pow­tarza mil­cze­nie,
gdy nu­ta praw­dy gra
roz­ważając poddanie. 

wiersz • 7 stycznia 2019, 20:36

Ludzie cię roz­liczą na­wet z po­racho­wanych kości. 

myśl • 30 grudnia 2018, 20:59

Niech ciepło rodzin­ne og­rze­je was od środ­ka.

We­sołych świąt...
... życzy LiaMort. 

myśl • 24 grudnia 2018, 15:13

Do gro­bowej des­ki i człowiek uziemiony. 

myśl • 18 grudnia 2018, 21:06

Kłam­stwo od­bi­ja się od prawdy.

szczerząc się do lustra. 

myśl • 17 grudnia 2018, 20:26

Niektóre dni są do ba­ni, gdy in­ne się turlają. 

myśl • 10 grudnia 2018, 17:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort