Diamentowa Sól, teksty z czerwca 2013 roku

2 teksty z czer­wca 2013 ro­ku – auto­rem jest Diamen­to­wa Sól.

W auto­ryte­tach podzi­wiamy to, cze­go nam bra­kuje, ale też te­go zazdrościmy. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 25 czerwca 2013, 09:26

Smut­ni ludzie o zgorzkniałych twarzach, w których nie ma blas­ku ra­dości - od­pychają, cza­sem budzą lęk. 

myśl
zebrała 102 fiszki • 5 czerwca 2013, 07:00
Zeszyty
  • aforyzmy – afo­ryz­my

  • uczucia – wier­sze myśli afo­ryz­my

  • życie – sa­mo się nie przeżyje

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Diamentowa Sól

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność